Bakım Onarım ve Satın Alma Yönetimi

Bakım onarım ve yönetim, işletmedeki ekipman, malzeme, ürün ve hizmetlerin en yüksek performansta sürekliliğinin sağlanması için yapılan ilgili tedbir faaliyetlerinin sürekli olarak yerine getirilmesinidir.
İşletmelerin bakım ve satın alma süreçleri dijitalleşiyor. Tüm bakım onarım stok ve satın alma süreçlerini tek bir yerden ve online olarak yönetebilirsiniz.

Neler yapabilirsiniz?

Bir ya da birden fazla işletmenizde bulunan ekipman, ürün veya hizmetin

 

Arıza Bakımı
Periyodik Kontrolü
Planlı Bakımları
Stok Yönetimini
ve
Satın alma süreçlerinizi yönetebilirsiniz

Bakım Faaliyetlerinin Genel Amacı


Üretimdeki maliyetleri azaltmak
İş gücü performansını, üretimdeki performansı ve ürün kalitesini arttırmak
Üretimdeki duruşları mümkün olduğunca minimum düzeye indirmek
Kapasite kullanım oranının artırılmasını sağlamak
İşletmede malzeme, ürün, ekipmanların ömrünü uzatmak
Yatırımlar için harcanan sermayeden fazlasıyla verim elde edilmesi
Bakımları yapılan ekipman, malzeme ve ürünleri kullanan personelin güvenliğinin sağlanması
Bakım onarım maliyetlerini azaltmaktır.  

Bakim-onarim-yonetim-ve-satin-alma-yazilimi
hemen-iletişim-double

Bakım Politikaları 

Ekip ve araç Bakım onarım için personel sayısı mümkün olduğunca fazla aynı zamanda kullanılanılacak araç gereç sayısı yüksek tutulmalıdır. Bu yöntem sayesinde, arıza yapan bir makinanın onarımını yapacak ekibin arızaya hızlı müdahalesi mümkün olur. Üretimde durma süresi büyük oranda azalır.
Koruyucu Bakım Beklemediğimiz arızaların üretimi durdurması önlenebilir. Bu yöntem uygulanmadan önce sık yapılan bakımlar ve zamanından önce değiştirilecek parçaların maliyetleri karşılaştırılması gerekir. 
Yedek üretim Üretim bölümünün önemli noktalarında, herhangi bir arıza meydana geldiğinde hızlıca yedekler devreye girmelidir. Üretimin durmasının işletmeye maliyeti yedek üretim tesisi maliyetleri karşılaştırıldıktan sonra nihai kararlar verilebilir.
Makinaların güvenilirliği Kullanılacak makinaların uzun ömürlü ve yüksek kalitede olanlarını seçmek çok doğru olacaktır. Aynı şekilde yedek parçalar içinde bu durum geçerlidir.

Üretim istasyonlarında yarı mamül bulundurmak Herhangi bir arıza olması durumunda üretimin durmasını ya da aksamasını önlemek için arızanın giderilmesi  süresince diğer üretim istasyonlarına önceden yedeklenmiş yarı mamul stoklarından takviye yapılabilir. 

Plansız Bakım ve Olumsuz Yönleri

Fabrika, tesis  ya da işletme içerisinde makina, teçhizat, ürün, malzeme gibi unsurların arıza yaptığında plansız bir şekilde müdahale edildiği bir yöntemdir. Bakım ve onarım maliyetleri daha düşüktür ve bakım onarım için daha az personele ihtiyaç duyulur. Fazla sayıda yedekleri bulunan, tamiri kolay yapılabilen ve pahalı olmayan makinelerle üretim yapan tesislerde ve atölyelerde uygulanabilir. Arıza ölçümlenemediği için üretim planlarını zorlaştırır ve üretimin durmasına yönelik önleyici faaliyet yapılmasına olanak sağlamamaktadır. Ayrıca büyük işletmelerde bakım onarım esnasında üretim kaybı oldukça fazla olmakla birlikte bakım onarım süresi içerisindeki iş gücünde bir hayli fazlalık olmaktadır. Yani personel üretime devam edemediği için bu durum işletmenin zararına yol açmaktadır.

Planlı Bakım

Öncesinde planlanmış organize ve kontrolleri sağlanarak gerçekleştirilen yöntemdir. Her koşulda değiştirme, ekleme, çıkarma önleyici uygulama yapılabilir. Bakım politikaları dikkatle değerlendirilmeli ve öncesinde planlanmalıdır. Yapılan uygulamalar ve sonuçların değerlendirilmesi neticesinde ortaya çıkan bu sonuçlar gelecekte yürütülecek bakım ve organizasyonlar için bir veri ambarı iyi bir istatistik ve dokümantasyon oluşturacaktır.

Amaç en düşük maliyetle üretmektir.

Bakımın mühendislik kısmı çok önemlidir. Planlı bakımların büyük bir bölümü üretim ile bakımın mühendislik yönü arasındaki organizasyon ile ilgilidir.

Üretim tesislerinde yapılacak bir bakım işleminin mesai sonrası ya da hafta sonu yapılması bir çok problemi ve sıkıntıyı geride bırakarak üretimin durmamasınada yardımcı olur. Ayrıca tesisteki çok acil olmayan problemler planlı bakım zamanında yapılarak herhangi bir duruşa sebebiyet vermeden maliyeti plansız bakıma göre hayli düşük olmaktadır. Planlı bakımlarda geçmiş kayıtların olması gelecek içinde öngürüde bulunmamızı sağlar. Her bir malzemenin kontrol altında olması her birinin dayanma süresi kalitesi gibi parametrelerin kayıt altına alınması gerekir. Bu sayede daha etkin planlı bakımlar yapılarak daha başarılı sonuçlar elde edilir.

Planlı bakımlar için
Bakımı yapılacak tüm malzeme, ekipmanların takvimlendirilmesi
İşletmede tüm personelin görev ve sorumluluklarına göre işlerinin olduğu bir çizelge
Her görevin takvimlendirilerek planlanması
Bakımların yapılması için bir dokümantasyon ya da yöntemlerin belirlenmesi
Çıkan sonuçların kayıt altına alınması
Geçmişte yapılan planlı bakımlarda görev geçmişine ait bilgilerin ve açıklamaların önemsenmesi

Bakım onarım yönetimi için işletmede bir bakım onarım yönetim yazılımı kullanılabilir. Bu yazılım sayesinde 

Ekipman
Kullanılan malzeme
Değiştirilenler ya da onarılanlar
Bakım süreleri
Çalışma süreleri
Personel performansı
Stok yönetimi
Satın alma yönetimi
ve gelecek için öngörülebilecek veriye dayalı bir sistem kurulmalıdır.


İşletme, tesis ya da fabrika da kullanılacak olan bakım onarım yönetimi yazılımının,

bakım personeli tarafından kullanımı kolay, hiç bir şekilde kağıt, kalem, matbuu evrak kullanmadan tüm verileri online bir şekilde kayıt yapabileceği bir program olmalıdır.

Aynı zamanda bu yazılım aşağıdaki soruların cevaplarını verebilmelidir.

neyin korunması gerekiyor?
bakımı nasıl yapılır?
korunması gereken zaman?
korunması için uygulanacak yöntem ya da dokümantasyon var mıdır?
bakım etkin midir?
Malzeme kalitesi ölçümü yapılıyor mu?
Stok kontrolü yapılıyor mu ve otomatik bildirim yapılıyor mu?

Planlı bakım kapsamında 3 bakım tipi uygulanmaktadır: 

Periyodik bakım

Periyodik bakım sayesinde işletmede bulunan ekipmanların ömrünün uzatılması ve plansız olarak yapılan üretim duruşlarının azaltılmasını hedefler. Fabrika ve ekipman için yapılan planlı bir bakım türüdür. Bu yöntem ile arızaların oluşması minimum düzeyde olmakta, sisteme daha önceden periyodik olarak yapılan planlı bakımlar sayesinde olası arızaların önüne geçilmektedir. Bakım ve onarım personelinin deneyimi ve makinelerin geçmişteki performans ve çalışma şartları göz önünde bulundurulduğunda, makinenin hangi zaman aralıklarında durdurularak bakıma alınacağı belirlenip kayıt altına alınarak kurumsal hafızaya katkı sağlanır. Aynı şekilde, denetime dayalı olarak bakıma alınan makinede hangi parçaların değiştirileceği belirlenir ve bu parçalar stokta hazır bulundurulur. Stokta yer almayan malzemeler ilgili personel tarafından kendisine atanmış görev içerisinden satın alma birimine bakım görevine istinaden malzeme talebinde bulunabilir.

Kestirimci bakım 

Ekipman, ürün, malzeme veya sistem içerisinde hareketli olarak çalışan parçaların ya da sistemlerin fiziksel özellikleri ile gördüğü işlevlerinin gerektirdiği durumlara göre, belirli ölçme  değerlendirme tekniklerine göre yapılan ve arıza oluşumunu engellemeye yönelik öngörü ile uygulanan bir bakım türüdür. Kestirimci bakım, fabrika ve işletmelerdeki makinaları belirlenen noktalardan izlenmek süretiyle yapılmaktadır. Bunun için, kullanılan ölçüm cihazları vardır. Belirli zaman aralıklarında makine, ürün ve teçhizatlarda ölçümler yapılarak sonuçları karşılaştırılır. Aslında bakımı yapılacak makinanın % 100 performanslı çalışması durumunda bile arızası önceden tespit edilebilir. Kestirimci Bakım uygulaması ekipman, makine veya ürünün arıza yapma olasılığını ya da hangi durumda olduğunun analizini yapmak için kullanılır. Yaşanacak sorunları tespit ederken aktif olarak çalışan bir sistem üzerinden yapıldığı için daha fazla maliyet oluşturması, üretimin gereksiz yere durdurulmasını ve belkide sağlam olan parçaların değişmesini önleyecektir. Ayrıca kestirimci bakım sayesinde ölçüm değerleri sonucunda planlı bir bakım periyodu hazırlanabilir.

Kestirimci bakım aşamaları ve yöntemleri

Kestirimci bakım tespit, analiz teşhis ve bakım onarım şeklindedir.

Yöntemleri,

Cihaz model bazlı erken arıza uyarı sistemi
Titreşim ile analiz 
Yağ kaçağı ve analizi 
Sıcaklık ölçümü analizi 
Akustik ses emisyon 
Parçacık analizi 
Korozyon izlenmesi 
Performansın İzlenmesi

Önleyici bakım 

Önleyici bakım yönteminde amaç makina, ürün ve teçhizatların arızalarını bulmak ya da ortaya çıkarmak değil, başlangıçta arızanın ortaya çıkmasını önlemektir. Bakımı yapılacak olan ekipman ya da malzemenin tasarımda, yağlama sistemlerinde ve işletme şartlarında yapılacak değişiklikler ile arızaya neden olan sebepler kolaylıkla ortadan kaldırılabilir. Önleyici bakım yöntemi, arıza olmaması için yağlama, tasarım ve mühendislik hizmetlerinde yoğun bir araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yapılmasını gerektirir. Bu gibi nedenlerden ötürü, bu yöntemin küçük işletmelerde kullanımı sınırlı olmakta; ancak ARGE bölümlerinin bulunduğu fabrika, üretim tesisi gibi büyük işletmelerde daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Planlı bakımların amacı

Üretimin durmasını en aza indirirken üretimi en üst seviyede arttırmak. 
Planlanan üretimleri zamanında gerçekleştirmek
Ekipman veya malzemelerin ömrünü uzatmak
Ürün kalitesi korunarak kusurlu ürün oranının azaltılması
Bakım ve onarım giderlerini düşürmek
Bakım verilerinin kayıt altına alınması ve bir sonraki periyod geldiğinde faydalanılabilmesi
Yönetimin üretim ve planlama tahminlerini doğru yapabilmesi
İmalat miktarının arttırılması ve doğru termin sürelerinin verilebilmesi
Arızalardan oluşan ara onarımları azaltması
Makinaların yenilenmesi için tahmin edilen sürelerin arttırılması
Yedek makina üretim bantı v.s tasarrufu
Daha doğru malzeme kontrolü ve stok yönetimi sağlanabilir.
Bakım giderlerinin periyodik kontrollerinde yönetim kararlarına destek verecek veriler elde edilmesi
Personelin emniyeti ve tesis güvenliği daha stabilize yapılabilir.
Enerji giderlerinin azaltılması
Merkezi bir veri kaynağı sağlanması

Doğru planlanmış bir bakım onarım yönetim yazılımı ile bu veriler ve faydalar sağlıklı bir şekilde elde edilebilir.

Bakım Onarım Yönetim Yazılımının Özellikleri ve Faydaları

 • Üretim maliyetlerini düşürmek
 • Ürün yada hizmet kalitesini arttırmak kusurlu ürün sayısını azaltmak
 • Birden fazla tesis yönetebilmek
 • Tesisin ömrünü uzatmak, üretim yada hizmet sürekliliğini sağlamak
 • Arıza, bakım onarım geçmişine online ulaşabilmek
 • Yapılacak işlerin ekip ve zaman planının yapılması ve hatırlatılması
 • Stokların kontrol altında tutulması, tedarikçilere toplu teklif talebi geçilebilmesi, sipariş geçmişinin takip edilebilmesi
 • Satın alma akışı (personel, birim müd., satın alma müd. genel müd. gibi)
 • Kurumsal hafıza sayesinde tedarik edilen ürün yada hizmetin dayanıklılığına göre tesiste kullanılan malzemelerin marka seçiminde sistemin yol gösterici olabilmesi.
 • %99.9 uptime garantisi
 • Esnek altyapısı ile IOT Süreçlerine entegre olması
 • Hazır API altyapısı

Referanslar

Bakım Onarım Yönetimi için Bize Yazın