Sonuç odaklı UX tasarım mimarisi

Deneyim. Değer. Talep.

Kullanıcı deneyimini ürününüzün temel değerini keşfetmek, kullanıcılar tarafından talep edilen nihai deneyimi tasarlamak ve markanızın rakipler arasında üstün olmasını sağlamak için kullanıyoruz.

Sonuç odaklı UX tasarım mimarisi

Deneyim. Değer. Talep.

Kullanıcı deneyimini ürününüzün temel değerini keşfetmek, kullanıcılar tarafından talep edilen nihai deneyimi tasarlamak ve markanızın rakipler arasında üstün olmasını sağlamak için kullanıyoruz.

Ürün İnovasyonu

Dijital ürün inovasyonunda tasarım odaklı ve teknoloji odaklı hizmetler sunuyoruz. Müşteri deneyimi yönetimi ve dijital dönüşüm.

Araştırma

Verilerden ve içgörülerden etkili çözümler doğar: Hedeflerinizi öğrenmek, işinizi anlamak için doğru soruları sormak, kullanıcılarınızla empati kurmak, rekabetinizi ve ele almaya çalıştığınız sorunları veya fırsatları anlamak için zaman ayırırız.

Deneyim Tasarımı

Kullanılabilirlik, iş için çok önemlidir. Tasarım odaklı düşünme sürecimiz, organizasyonumuza ve kültürümüze nüfuz eder. Kullanıcılarınız ve müşterileriniz için basit ve akılda kalıcı deneyimler yaratmak için tasarım ve iş becerilerini sektör anlayışınızla birleştiriyoruz.

Strateji

Müşterilerinizi veya kullanıcılarınızı neyin yönlendirdiğini ve bunların iş hedeflerinizle nerede örtüştüğünü anlamak, ideal etkileşim yolunu keşfetmemize yardımcı olur. Başarıya giden yol haritaları, veri odaklı kullanıcı ve pazar araştırmasının yanı sıra deneyim zenginliğimizle de destekleniyor.

Geliştirme

İletişim, işbirliği ve şeffaflık sayesinde, esnek ve çevik sürecimiz, projelerin tanımından sorunsuz bir şekilde geliştirilmesine ve yürütülmesine kadar rehberlik eder. Mobilden kurumsal ölçekli uygulamalara kadar, çalışmalarımız her zaman güvenilirlik, esneklik ve ölçeklendirme için tasarlandı.

Değer

Dijital ürün ve hizmet deneyimlerinizi nasıl dönüştürebileceğinizi öngörmenize yardımcı olurken verdiğimiz değerlerle ölçümlenebilir faydalar sağlıyoruz.

- Strateji & Analiz

Müşteri / kullanıcıyı iyi tanımak ve analiz etmek doğru tekliflendirme ve öngörü getirir. Pazar beklentilerini karşılamak ve rakiplerinizi doğru değerlendirmek işin önceliğidir.

Servisler

 • Dijital ürün keşfi
 • Çapraz fonksiyonlu paydaş katılımı
 • Servis analizi ve taslağı
 • Değer önerisi tasarımı
 • Etnoğrafik araştırma
 • Ürün ve Pazar analizi / denetimi
 • Rakip analizi
 • Vizyon ve Yol Haritası

Değer

 • Örgütsel uyum ve odaklanma
 • Müşteri ve son kullanıcı sorunlarının daha derin öngörülerle anlaşılması ve görselleştirilmesi
 • Mevcut en iyi uygulama örnekleri ve gelecekteki pazar beklentileri hakkında artan farkındalık
 • Artan değer ile yeni tekliflerin öngörülmesi
 • Ürün ve hizmetin yeniden kavramsallaştırılması
 • Ürün ve hizmetlerin dönüşümü için net strateji / yol haritası

- Dijital Ürün Tasarımı

Netuce, bütünsel bir tasarım hizmeti sunar; kurumsal yazılım çözümlerinin veya hizmetlerinin konsolide edilmesinden markayla zenginleştirilmiş tasarım sistemlerinin oluşturulmasına kadar. Tutarlılık, ölçeklenebilirlik ve en yüksek tasarım standartları teslimatımızı yönlendirir.

Servisler

 • Kullanıcı hikayesi eşlemesi
 • Mimari haritalama – hizmetler, ürünler, platformlar, iş akışları
 • Optimum deneyimi haritalama
 • Tasarım sprintleri
 • Hızlı prototipleme
 • Kullanılabilirlik testi
 • Dijital marka kimliği ve sistemi
 • Deneyim tasarım dilinizi oluşturmak
 • UI tasarım sistemleri

Değer

 • Deneyiminizin, ürün ve hizmet teklifinizin basitleştirilmesi
 • Organizasyonel benimsemeyi geliştirmek için birlikte tasarlanmış çözümler
 • Marka algısını ve müşterilerinizin yaşam boyu değerini artırın
 • Operasyonel verimliliği artırın ve maliyetleri azaltın
 • Yenilikleri doğru zamanda ve doğru strateji ile yapın
 • Rekabet avantajınızı artırın
 • Kültürel değişimi destekleyin
 • İş büyümesini ve değerini artırın – işlevsel ve finansal

- Tasarım

Tasarım uzmanlarımız, kuruluşunuzdaki tasarım standartlarında çıtayı yükseltmek için sizinle birlikte çalışır; çalışanlarınız, ürünleriniz ve hizmetlerinizi öğrenerek fayda analizinden çıkan sonuçları değerlendirir. Bu, kalıcı bir değer ve yatırımınıza pozitif bir getiri sağlar.

Servisler

 • İşlevler arası işbirliğine dayalı atölye çalışmaları
 • Tasarım stüdyoları ve eğitim
 • Deneyim dili ve tasarım sisteminizin tohumlanması
 • UX ekibinizi oluşturma danışmanlığı
 • UX ekip iş akışı, süreçleri, prosedürleri, araçları hakkında danışmanlık
 • Yetenek kazanmanızı desteklemek

Değer

 • Hedef kitlenize özel deneyim sahibi olun
 • En iyi uygulamaları ve standartları belirleyin
 • Büyümeyi destekleyen bir ortam yaratın
 • Tasarım odaklı düşünme uygulamalarını teşvik edin
 • Şirketinizin geleceğini tasarım ve deneyim verileri ile ölçümleyin

Bi' kahve içelim mi?

Verimlilik sağlayan ürünler ile doğru yol haritasını oluşturmanızda size yardımcı olmak isteriz.

İLETİŞİM